Een update van De Cuyp Enkhuizen

26 augustus '20

In Enkhuizen is in het plangebied De Cuyp het archeologisch onderzoek afgerond. Het terrein bleek een van de rijkste vindplaatsen van de stad. Er zijn veel bijzondere 17e-eeuwse voorwerpen gevonden. Ze vertellen het verhaal van het bijzondere maritieme verleden van Enkhuizen. De video laat alle opgravingen en vondsten zien.

De Oude Buyshaven

De opgraving vond plaats op de locatie van de Oude Buyshaven, een gedempte haven die rond 1590 is aangelegd om plaats te bieden aan de grote haringvloot van Enkhuizen, die begin zeventiende eeuw bestond uit meer dan 300 honderd schepen. Hoewel Enkhuizen als de haringstad van Holland wordt gezien, is van de haringvisserij uit de zeventiende eeuw zo goed als niets overgebleven. Soms werden afgedankte gereedschappen eenvoudig in de haven gegooid en er vielen ook wel eens spullen overboord. Een haven vormt daarom voor een archeoloog een schatkamer aan spullen die een beeld geven van het reilen en zeilen in en om de haven. Tot de vondsten behoren bijvoorbeeld een houten kuipershamer, dissels en boetnaalden. Veel objecten zijn afkomstig van de haringschepen, zoals scheepstouwen, houten katrollen en andere houten onderdelen van de schepen. Al dit soort vondsten komt bij opgravingen in Enkhuizen zelden voor.

image alt

Rariteitenkabinet

Een van de opvallendste vondsten was het schild van een schildpad, bestaande uit een onder- en bovenpantser. Het gaat waarschijnlijk om het schild van een Europese moerasschildpad die o.a. voorkomt in Zuid-Europa en het noordwesten van Afrika. Het schild maakte deel uit van een rariteitenverzameling. De eigenaar heeft zijn initialen ‘P D’ in het schild gekerfd en er is een ophanggat aanwezig. In de zeventiende eeuw was het mode om rariteiten, zoals exotische opgezette dieren, planten, schelpen of voorwerpen, te verzamelen.

Tropisch koraal

In de haven zijn daarnaast veel stukken tropisch koraal gevonden. Hierbij gaat niet om voorwerpen uit een rariteitenverzameling, maar om ballast van schepen. Een schip moet genoeg gewicht hebben voor de stabiliteit. Als een schip op een verre reis onvoldoende ballast had, werd deze met allerlei materiaal aangevuld. Hiervoor werd vaak koraal gebruikt. In scheepswrakken, in havens en in de voormalige Zuiderzee worden zo nu en dan stukken koraal gevonden die de overblijfselen van het maritieme verleden vormen.

Er is inmiddels gestart met het bouwrijp maken van het terrein en dit zal naar verwachting tot medio oktober duren. Daarna kan er gegund worden aan de aannemer.

  Bekijk de planning
  Het laatste nieuws