Bouwupdate de Cuyp

30 september '20

Het archeologisch onderzoek in plangebied de Cuyp is afgerond. Dit betekent dat er gestart kan worden met de voorbereidingen van de bouw. Lees er meer over in dit artikel.

image alt

Stand van zaken

Momenteel is de civiele aannemer Koper bezig met het bouwrijp maken van het terrein. Dit kun je zien op de foto's in dit artikel. De verwachting is dat de aannemer dit eind oktober afrond. 

Begin november gaat de bouwkundige aannemer Kuin starten met het inrichten van het bouwterrein en medio november zal het boren van de heipalen gaan plaatsvinden. Dit betekent dat het plan eind oktober gegund wordt aan Kuin.

We houden je op de hoogte van deze ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.

  Bekijk de planning
  Het laatste nieuws